ALGEMENE VERKOOPS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN 

Hieronder kan je de algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden terugvinden die betrekking hebben op het gebruiken van deze website en het plaatsen van een bestelling via www.bullsandbowls.be

Heb je nog vragen, contacteer ons dan via e-mail: woef@bullsandbowls.com.

INHOUD

1. Identiteit van de verkoper
2. Algemeen
3. Aanbod & Bestelling
4. Conformiteit & Garantie
5. Prijs
6. Betaling
7. Levering & Uitvoering
8. Herroepingsrecht
9. Overmacht
10. Intellectuele eigendom
11. Klachtenregeling & Geschillen
12. Privacy & Cookie Policy

1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Kesar VOF
handelend onder BULLS & BOWLS

Binnenvaartstraat 33 bus 501
2000 Antwerpen
België

E-mailadres: woef@bullsandbowls.com
BTW-nummer: BE0735.834.674
IBAN: BE09736062768057
BIC: KREDBEBB

2. ALGEMEEN

2.1 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.bullsandbowls.be, op elk aanbod en op elke bestelling en overeenkomst tussen Kesar VOF en de klant. Door het tot stand brengen van een overeenkomst, accepteer je deze voorwaarden.

2.2 Als je een bestelling plaatst op deze website bevestig je door middel van de bestelling dat je een natuurlijk persoon bent van minstens 18 jaar of ouder. Als je geen 18 jaar bent, vragen we je om je bestelling door je ouders of een wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

2.3 Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan je altijd de meest voordelige tekst inroepen.

3. AANBOD & BESTELLING

3.1 Indien een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit steeds uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod.

3.2 We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces verloopt.  De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken van het desbetreffende product.  De productafbeeldingen die we gebruiken zijn niet bewerkt en een waarheidsgetrouwe weergave van de producten. Afhankelijk van welke browser en/of beeldscherm je gebruikt, kan er een kleurverschil zijn tussen de foto’s op de site en de werkelijkheid.  Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.3 Je bestelling is pas compleet en de overeenkomst is pas definitief zodra we je daarvan een bevestiging per mail hebben verzonden. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij levering en/of niet-levering van je bestelling indien de uitgever van je kaart weigert in te stemmen met betaling aan BULLS & BOWLS.

3.4 Om een product aan te kopen voeg je dit product toe aan je winkelmandje. Daarna geef je je contactgegevens, je facturatiegegevens en je lever adres in. Bevestig je bestelling door op de knop bestelling bevestigen te drukken. Deze bestelling houdt een betalingsverplichting in. De betaling dient vooraf te gebeuren via Bancontact, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro of PayPal.

3.5 Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

4. CONFORMITEIT EN GARANTIE

4.1 Wij garanderen dat onze producten conform zijn aan je bestelling en dat ze voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Uiteraard garanderen wij je ook dat onze producten voldoen aan alle, op het ogenblik van je bestelling, bestaande wetten.

4.2 Wij garanderen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar in de mate dat het product niet conform is aan uw bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

5. PRIJS

5.1 De prijzen van onze producten zijn inclusief alle belastingen, taksen en BTW.  De verzendkosten zijn afhankelijk van de geselecteerde producten en het land waarnaar ze verstuurd worden.  Deze verzendkosten worden bij het plaatsen van de bestelling vermeld en zijn exclusief taxen en BTW.

6. BETALING

6.1 De betaling dient te gebeuren voor levering en kan via volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, iDeal, Visa, MasterCard, Maestro of PayPal. Om een veilige online betaling te waarborgen en de veiligheid van je persoonlijke gegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Je hebt geen specifieke software nodig om met SSL te betalen. Je herkent een veilige SSL verbinding aan het ‘slotje’ in de statusbalk van je browser.

7. LEVERING & UITVOERING

7.1 Alle producten worden geleverd op het door jou opgegeven adres. BULLS & BOWLS kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die door jou zijn begaan bij het ingeven van het bezorg- en/of facturatieadres, die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

7.2 Wij leveren uitsluitend in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming.

7.3 Wanneer een product in voorraad is, wordt het in 2-4 werkdagen aangeboden op het opgegeven bezorgadres.  De levertijden zijn indicatief, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.4 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7.5 BULLS & BOWLS kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden bij vertragingen door de bezorger.

7.6 Indien je de door ons geleverde goederen beschadigd ontvangt of deze niet conform zijn met de producten die je hebt besteld, vragen we je om ons dit zo snel mogelijk (en dit binnen de 5 werkdagen na ontvangst) te bevestigen per mail via woef@bullsandbowls.com.

7.7 Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport en de daarbij horende kosten.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1 Op onze niet-gepersonaliseerde producten is het herroepingsrecht van toepassing. Je hebt dan het recht om binnen 14 dagen na ontvangst te laten weten dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze klantenservice via e-mail: woef@bullsandbowls.com.

Na deze melding heb je nog 7 dagen om het product terug te sturen. De retourkosten zijn in dat geval voor jouw rekening. Het volledige aankoopbedrag, exclusief verzendkosten voor de heenzending zal zo snel mogelijk en binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald. Retouren moeten altijd in de originele verpakking en in nieuwstaat teruggestuurd worden. Als we merken dat een product uit de bestelling reeds gebruikssporen of schade bevat, kunnen we het recht tot herroeping opschorten en afzien van een terugbetaling. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van het product tijdens de retourprocedure.

8.2 Het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling van gepersonaliseerde producten komt te vervallen vanwege het persoonlijke karakter van het product.

9. OVERMACHT

9.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen.  In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid, buiten onze wil en controle om, die het nakomen van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.  Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of  het enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, etc.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Onze website, de logo’s, teksten en foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is dan ook verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Je mag geen logo’s, foto’s, teksten, tekeningen of ander (beeld)materiaal kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

11. KLACHTENREGELING & GESCHILLEN

11.1 Wij hopen natuurlijk dat je 100% tevreden bent met je bestelling.  Als je toch een klacht hebt kan je ons contacteren via woef@bullsandbowls.com. We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen en binnen een termijn van 2 werkdagen een reactie te verschaffen.

11.2 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om de redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming.

12. PRIVACY & COOKIE POLICY

Deze Privacy & Cookie Policy licht het verzamelen en het gebruiken van persoonsgegevens via deze website toe:

12.1 BULLS & BOWLS zal uiterst zorgzaam omgaan met alle persoonlijke informatie die je aan ons bezorgt.  Wij hechten dan ook veel belang aan het vertrouwen dat je in ons stelt door onze site te bezoeken.

12.2 Door het bezoek en gebruik van deze site geef je aan in te stemmen met de voorwaarden en het privacybeleid van BULLS & BOWLS. BULLS & BOWLS is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze site. Jouw achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming  met de geldende wettelijke bepalingen en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

12.3 De persoonsgegevens die je op deze site invult, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden: Klantenbeheer: administratie van ons cliënteel, beheer van een bestelling van een product via deze site, opvolgen van levering en het factureren van deze diensten; Informeren over producten of diensten die Bulls & Bowls aanbiedt, voor directe marketing en reclame.

Om na te gaan op welke wijze die website gebruikt wordt, ook kunnen we informatie werven die ons toelaat om deze site te optimaliseren en de inhoud aan te passen zo dat deze beter beantwoordt aan je specifieke noden en om verbeteringen aan te brengen aan producten en diensten.

12.4 BULLS & BOWLS zal je gegevens niet overdragen aan derden zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de bestelling/aankoop die op onze site geplaatst worden.

12.5 Je hebt ten allen tijde het recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens.  Je hebt het recht om je kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen het verwerken van die gegevens voor direct marketingdoeleinden.  Indien je persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan je kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiervoor kan je ons contacteren via woef@bullsandbowls.com.

12.6 BULLS & BOWLS gebruikt cookies. Cookies zijn te beschouwen als data die de BULLS & BOWLS server naar je browser stuurt en dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website zodat wij jou beter van dienst kunnen zijn.  De cookies bevatten geen persoonlijke informatie, bovendien kan je in je browserinstellingen de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen.

12.7. De huidige Privacy & Cookie Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.