PRIVACY BELEID

Hieronder kan je het privacy beleid terugvinden dat uitlegt hoe BULLS & BOWLS je persoonsgegevens, die je tijdens het gebruik van deze website hebt ingevuld, verwerkt en beschermt.

Onze verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Vordering 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens die van toepassing is sinds 25 mei 2018

BULLS & BOWLS hecht veel belang aan het vertrouwen dat je in ons stelt door onze website te bezoeken. Door gebruik te maken van deze website geef je ons de toestemming om de door jouw verstrekte informatie en gegevens te gebruiken om producten en diensten te verkopen en te leveren, de inhoud van onze website te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen en je informatie te verstrekken.

 1. Welke gegevens kunnen worden verzameld?

 •  Naam, voornaam
 •  Demografische gegevens: facturatieadres en/of bezorgadres
 •  Contact gegevens: e-mailadressen, telefoonnummers
 •  Aankoopgedrag, voorkeuren en interesses
 • Apparaatgegevens: IP-adres, type device en besturingssyteem
 • Gegevens uit logbestanden: muisclicks, geöpende pagina’s, datum en tijd van uw bezoek, bestellingen en retours

2. Waarom worden deze gegevens verzameld?

 BULLS & BOWLS kan bovenstaande gegevens mogelijks verzamelen en gebruiken om de overeenkomst correct te kunnen uitvoeren, onze dienstverlening te verbeteren en je op de hoogte te kunnen houden van je bestelling en eventuele acties of nieuwigheden.

Het verzamelen van deze gegevens heeft als doel:

 • Met je te communiceren indien je vragen hebt over onze producten en/of diensten
 •  Je bestelling te kunnen leveren
 •  Je te informeren naar aanleiding van je bestelling en de status van levering
 •  Je te informeren over nieuwigheden of aanbiedingen. Indien je liever geen nieuwsbrieven of directe marketing e-mails van ons ontvangt, kan je ons dat altijd laten weten via woef@bullsandbowls.com. 
 •  Te voldoen aan wettelijke verplichtingen. BULLS & BOWLS is verplicht een aantal gegevens (tijdelijk) te bewaren in functie van fiscale controles
 •  Misdaad en fraude op te sporen

3. Worden deze gegevens met derden gedeeld?

In bepaalde gevallen zal BULLS & BOWLS je persoonsgegevens meedelen aan dienstverleners en leveranciers zoals onder andere bij het leveren van je bestelling, het uitvoeren van een betalingstransactie of een direct e-mailing campagne.

 Het is mogelijk dat dienstverleners en leveranciers in het kader van hun opdracht (zie o.a. bovenstaande) toegang krijgen tot persoonsgegevens en informatie. BULLS & BOWLS heeft met deze dienstverleners en leveranciers afspraken gemaakt met betrekking tot de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens.

 4. Contact

 Heb je nog vragen omtrent ons beleid? Contacteer ons via woef@bullsandbowls.com.